top of page
waterfall-nature-thailand (1).jpg

Vermogen

Vermogen in Brede Zin

In samenwerking met diverse experts, dragers van vermogen en gebruikmakend van de inzichten uit het Earth Charter, de Inner Development Goals en de Regeneration is de zienswijze Vermogen in Brede Zin ontwikkeld.

Wat als we vermogen bekijken als méér dan alleen financieel vermogen en bewuster willen omgaan met verschillende vermogens waarover we beschikken. Wat als we ieder mens als uniek zien waarin alle vermogens verenigd zijn in wisselende samenstellingen? Wat als we bewuster omgaan met rollen als ondernemer, initiatiefnemer en financierder?

Regeneratief vermogen

Energetisch vermogen

Zelfreflectief vermogen

Empathisch vermogen

Samenwerkend vermogen

Financieel vermogen

Handelend vermogen

Uniek vermogen...

praktijk, vermogen, bewust financieren, capital finance, finance consulting company

Vermogen in Brede Zin gebruiken we om vanuit een holistisch perspectief naar vermogen te kijken en zo met al onze relaties om te gaan.    

bottom of page