top of page
lake-mountains.jpg

Bewust

Bewustzijn is een begrip dat al duizenden jaren oud is. Alle grote wijsheid tradities hebben hun eigen opvattingen, methodieken, ordes en alchemie ontwikkeld om onze innerlijke wereld in kaart te brengen. Bewustzijn gaat ook over het toenemende aantal mensen dat de laatste jaren (weer) bewust wordt om de Aarde als een vreedzame plek achter te laten voor de volgende generaties. Meer en meer mensen ontvangen aanwijzingen om te veranderen. Soms kleine aanwijzingen zoals een knagend gevoel of nieuwe ideeën en inspiratie. Soms grote aanwijzingen zoals het ervaren van een ziekte of een sterfgeval dichtbij. Wanneer die aanwijzingen worden opgevolgd veranderen interne waarden. Wat in het verleden belangrijk leek is nu opeens minder belangrijk. Daarentegen worden waarden zoals verbinding, gelijkwaardigheid, eerlijkheid en liefde meer waardevol. Vanuit deze waarden wordt anders gehandeld, de focus op enkel financieel rendement wordt losgelaten en daarmee wordt anders gefinancierd. Maar hoe worden de nieuwe inzichten omgezet in actie? Hoe kan dat in een wereld en financieel systeem dat is ingericht volgens de oude waarden van winstmaximalisatie en financieel rendement? ​Er zijn inmiddels veel voorbeelden, lessen en ervaringen die laten zien hoe je bewust kan handelen en financieren. Zie hieronder een aantal voorbeelden. Tegelijkertijd is elke persoon en situatie uniek. Wat bewust handelen en financieren is, verschilt per persoon/familie/office. Elke drager van vermogen/familie ondersteunen we op een unieke manier die past bij haar/zijn waarden.

bottom of page