top of page
green-forest-summer-time-with-sun-rays-crashing-through-trees.jpg

Het verhaal...
Ansuz

Ansuz is na een reis van bijna twintig jaar opgericht door Rense Bos. Na het interviewen van tientallen dragers van vermogen voor zijn uitgegeven boek in 2022: Zie Impact: Op het Snijvlak van Doneren en Investeren (klik hier voor meer informatie) werd de noodzaak voor een praktijk om bewust te handelen en financieren steeds zichtbaarder. Na het ondersteunen van een single family office werd het tijd om de opgedane inzichten en ervaringen te delen met meerdere families/family offices. Samen met een betrouwbaar netwerk van financiële, juridische en spirituele specialisten ondersteunt hij dragers van vermogen om bewustzijn te transformeren naar bewust handelen en financieren. In Ansuz ontmoeten diverse disciplines elkaar. Van experts op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en bewustzijns verruiming tot aan fiscalisten, financiële adviseurs en vermogensbeheerders. Zijn werkzame leven staat in het teken van verbinding tot stand brengen in het sociaal-maatschappelijk domein. Tijdens zijn studie Bestuurskunde was hij actief bij een stichting die jongeren via (toen nieuwe technologie) social media bij filantropie betrok door de resultaten van water- en onderwijsprojecten in Kameroen live te filmen. Daarna bracht hij met zeer diverse opdrachtgevers de werelden van sociaal ondernemerschap, het bedrijfsleven en overheid bij elkaar in buurten, wijken en gebieden. En in de laatste jaren verbindt hij dragers van vermogen met een nieuwe bewuste financierings wereld ten dienste aan een vreedzame Aarde. Door de laatste jaren te werken met, en na vele gesprekken en interviews met dragers van vermogen werden een aantal patronen zichtbaar. Het altijd gaat over vermogen in brede zin. Het gaat over empathie, zorg dragen voor de Aarde en het gaat over veel meer dan alleen financieel vermogen. Dragers van vermogen gingen anders handelen en financieren nadat het bewustzijn was veranderd. Soms veranderde het bewustzijn door een life event zoals het overlijden van een naaste, de geboorte van een kind of een spirituele ervaring. Voor Rense heel herkenbaar. Toen de vrouw van Rense ziek werd en plotseling overleed maakte hij zelf een sprong in bewustzijn mee. Op zijn reis heeft hij met vele experts gewerkt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn. Een van de meer concretere resultaten op deze reis is het ontstaan van het boek Zie Impact: Op het Snijvlak van Doneren en Investeren (R. Bos, 2022, Walburg Pers). Binnen Ansuz verbindt hij dit opgebouwde netwerk van mensen met een verhoogd bewustzijn aan dragers van vermogen en neemt hiervoor zijn ervaring en kennis mee: - Bieden van structuur. In de loop van 20 jaar, na het opzetten van diverse ondernemers- en energiecoöperaties en stichtingen en het werken met honderden initiatieven weet Rense wat nodig is om tot een succesvol initiatief te komen. Wat nu een Ideaal Scenario is gaan heten is een methodiek om duidelijkheid en structuur aan te brengen. - Leiding geven aan multi-disciplenaire teams. Van het leiding geven aan een Nationaal Initiatief Herstructureren Schulden tot het ontwerpen van een Centrum Regeneratief Financieren. Zorg dragen in de opstart-fase voor het juiste DNA en de organisatie dusdanig inrichten waardoor een fundament ontstaat voor volgende stappen. - Communiceren. Communicatie is altijd een cruciaal onderdeel in welk initiatief of organisatie dan ook. Na diverse publicaties en talloze interviews is Rense geschoold is het destilleren van rode draden. Hij weet mensen snel op hun gemak te stellen waardoor er ruimte ontstaat voor het echte verhaal. Na veel publicaties voor diverse mensen en organisaties heeft hij dit talent ingezet om de verhalen van impact investors op te tekenen in het hierboven genoemde boek. - Faciliteren. Als facilitator heeft Rense honderden sessies en bijeenkomsten ontworpen en geleidt. Hiervoor heeft hij diverse gespecialiseerde opleidingen gevolgd zoals het ontwerpen van ervaringen (experience design).

Zie Impact.png
Rense
praktijk, vermogen, bewust financieren, capital finance, finance consulting company

Visie

Ansuz draagt bij aan een vreedzame Aarde.

Daarbij maakt zij gebruik van zowel interne als externe inheemse wijsheid. Waarin een ieder inheemse wijsheid in zich draagt. Waarin we voortbouwen op de wijsheid van voorgaande generaties. We laten ons bijvoorbeeld inspireren door wat voorgaande generaties in Noord-Europa hebben ontwikkeld: Rune tekens.Het rune teken Ansuz staat voor transformatie. 

De uitgangspunten van het Earth Charter, de Inner Development Goals en de uitgangspunten van Regeneration vormen het morele kompas van Ansuz. 

Missie

De missie van Ansuz is om een wegwijzer te kunnen zijn voor individuen en families die bewustzijn verbinden aan bewust handelen en financieren. 

 

En vanuit de wens om vermogens op een verantwoorde manier aan de toekomstige generaties door te geven, is Ansuz opgericht. Volgens onderzoek wordt alleen al in de VS de aankomende 20 jaar 84 biljoen euro overgedragen aan de volgende generatie. 

Ansuz mobiliseert en begeleidt dit vermogen in brede zin en stelt zich in dienst van ten dienste van de volgende generaties en een vreedzame Aarde. 

Dry Woods
bottom of page