top of page
beautiful-park.jpg

Diensten

Om bewust te handelen en te financieren is verbinding met de eigen kernwaarden en duidelijkheid nodig. Op basis van bijna 20 jaar ervaring (lees hier meer), en honderden intenties/ideeën te vertalen in acties maken we een ideaal scenario. Tijdens een werksessie maken we intuïtieve keuzes en creëren we een structuur en overzicht. Het ideale scenario fungeert als kompas voor volgende handelingen. 

Door het interviewen van tientallen dragers van vermogen en het delen van best-practices van family offices ervaren we de kracht van verhalen. Bewust handelen betekent ook om geleerde lessen over te dragen, ofwel binnen de familie ten dienste aan de volgende generaties (interne communicatie). Ofwel buiten de familie, ten dienste aan andere families/family offices. In samenspraak kiezen we juiste communicatie vorm, van publicaties, een boek, podcasts tot online leeromgevingen om geleerde lessen te delen. 

Leidinggevende ervaring en expertise (zie over) met projectmanagement en het opzetten van organisaties en het begeleiden van initiatieven worden ingezet voor het tijdelijk, 6 tot 12 maanden, leiding geven aan een initiatief, programma of organisatie. Het inrichten en zorgdragen voor het juiste DNA van het initiatief of de organisatie zodat een permanente leider het verder kan uitbouwen. Het creëren van partnerschappen zodat een stevig fundament voor samenwerking ontstaat. 

Ansuz programmeert en organiseert (meerdaagse) summits, retreats, leerreizen, opleidingen, symposia, open spaces en summer schools tot kleinschalige ervaringen voor en door de familie. We benutten onze inzichten en principes uit o.a. Theory U, Art of Hosting, Social Labs, LSI en Experience Design.

In het geval van een bestaande organisatie en meerdere rechtsvormen brengen we zo nodig een nieuwe meer passende structuur aan. Van stichtingen tot financiële fondsen. In afstemming besluiten we bijvoorbeeld of het van meerwaarde is is om aan te sluiten bij een bestaande organisatie met gelijke waarden en normen. Denk aan een stichting, een coöperatie tot een financieel fonds. Wanneer nodig voeren we selectieprocessen om passende teamleden te vinden. Met zorg zet Ansuz haar opgebouwde netwerk in om de passende mensen te vinden met bijpassende talenten, waarden en normen. 

Ideaal scenario
Interim leiding geven
(Her)Structureren organisatie
Design en
Interne
bottom of page